Hyvinvointilautakunta, kokous 11.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että jatkossa nuorisovaltuuston edustajan lautakuntaan osallistumisen osalta noudatetaan samaa linjausta kuin kunnanhallituksen 1.11.2021 § 259 tekemää linjausta vanhus- ja vammaisneuvoston edustajan osallistumisesta. Sen mukaan lautakunnat voivat yksittäistapauksissa vanhus- ja vammaisneuvostoa kiinnostavissa tai muuten kyseisiä kohderyhmiä keskeisesti koskettavissa asiakohdissa myöntää vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden lautakunnan kokoukseen. Päätöksen kutsumisesta tekee lautakunnan puheenjohtaja. Myös hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielin päättää muiden henkilöiden  (kuin kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan) läsnäolo- ja puheoikeudesta.