Hyvinvointilautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointijohtaja kertoi, että taiteen perusopetusta koskevaan määräaikaiseen sopimukseen on toivottu oppilasvalinnan ollessa käynnissä opetuksen järjestäjän taholta kunnan linjausta koskien ensi vuotta esimerkiksi oppilasmäärän ja kunnan maksaman oppilaskohtaisen tuen suhteen. Mikäli asia vaatii reagointia ennen uuden hyvinvointilautakunnan ensimmäistä kokousta, sopimusasia viedään kunnanhallituksen käsiteltäväksi elokuussa.

Jorma Rand pyysi liittämään pöytäkirjaan maininnan hänen kokemastaan epäluottamuksesta kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikköä kohtaan. Randin kommentit oheismateriaalina.