Hyvinvointilautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Investointiprojektien seuranta

RUSDno-2021-631

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakuntaa koskevina investointiprojekteina (ja niiden projektinumeroina) vuonna 2021 ovat seuraavat:

  • Leikkipaikat (8400)
  • Paasniitun jatko (8410)
  • Kirjastojen muuttaminen omatoimikirjastoiksi (8710)
  • Kirjastojen kalustuksen uusiminen (8712)
  • Ruskon liikuntakeskus (8032)
  • Esteettömyyskartoitukset ja korjaukset (8031)

Projektien toteutumista esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointilautakuntaa koskevien investointien toteutumisen raportin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.