Hyvinvointilautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Lapsiperheiden kulttuuripalveluja koskevan kyselyn tulokset

RUSDno-2021-634

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kulttuuripalveluiden tekemä kysely lapsiperheiden kulttuuripalveluista oli avoinna Oikeusministeriön demokratiapalveluihin kuuluvassa Otakantaa.fi -palvelussa 15.10.–31.10.2020. Kyselyssä osallistujia pyydettiin arvioimaan taiteenalojen palveluiden kiinnostavuutta. Lisäksi oli mahdollisuus kommentoida vapaasti avovastaukseen.

Kyselyyn saatiin vastaus 100 osallistujalta. Kysely oli lähtökohtaisesti suunniteltu suuntaa antavaksi. Suuri enemmistö vastanneista piti kiinnostavana seuraavia taiteen- ja kulttuurin esiintymismuotoja: lastenkonsertti, ohjatut soitinkokeilut, lasten- tai nuorten teatteriesitys Ruskolla, kirjaston viikonloppuaukiolo, sirkusesitys, drive-in-esitykset, kirjaston teemailtatapahtuma, muskaritoiminta, ohjattu sirkustyöpaja, elämyksellinen moniaistinen satutuokio. Lisäksi avovastauksissa saatiin palautetta, että tanssiin voisi löytyä kiinnostusta runsaasti.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö esittelee kyselyn tuloksia ja niiden pohjalta tehtyjä toimenpiteitä ja jatkosuunnitelmia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Hjelm, Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö, jari.hjelm@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi kyselyn tulokset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.