Hyvinvointilautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Sanasta ihmistä -hankkeen eteneminen ja jatkohakemus sekä Hyvin sanottu Rusko! -kuntalaiskeskustelusarjan toteuttaminen

RUSDno-2021-633

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnankirjasto on saanut avustusta Lounais-Suomen Aluehallintovirastolta Sanasta ihmistä -hankkeelle 2 250 euroa vuodelle 2021. Hankkeen tavoitteena on ollut edistää yhteiskunnallista vuoropuhelua.

Osana hanketta on käynnistetty 12.10.2021 Hyvin sanottu Rusko! -kuntalaiskeskustelusarja, jonka toteuttamisessa on mukana Maaseudun sivistysliitto. Syksyllä 2021 kuntalaisilta kerättiin keskustelunaiheita, joiden pohjalta muodostuivat oheiset keskusteluteemat.

  • 12.10. Miten voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta ja ympäristöä yhdessä? Teemana ympäristö ja ilmastonmuutos.
  • 26.10. Mitä Ruskon nuori tarvitsee? Miten voimme rakentaa hyvän kasvuympäristön yhdessä? Teemana nuoret ja hyvä kasvuympäristö.
  • 9.11. Kuinka voin auttaa? Miten voin olla mukana rakentamassa Ruskosta jokaiselle turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä? Teemana turvallinen, viihtyisä ja esteetön kunta.
  • 23.11.Maakuntauudistukseen on noin vuosi: Minne menemme, Rusko? Miten haluaisin päivittää päätöksentekokulttuuria ja julkista keskustelua?

 

 

 

Kuntalaiskeskustelut toteutetaan Erätauko-keskustelumenetelmällä. Siinä lähestymistapana on dialogi, joka on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Dialogissa tähdätään aiheen, toisten ihmisten tai itsen parempaan ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua. Erätauko-keskustelumenetelmä sopii kaikille. Keskustelun osallistujilta ei tarvita asiantuntemusta tai aikaisempaa kokemusta.

Hankkeelle on haettu jatkoa Lounais-Suomen aluehallintovirastolta hankkeelle Sanasta ihmistä 2. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena olisi vakiinnuttaa erätaukokeskustelut ja kuntalaisen kysy -palvelu osaksi Ruskon kunnan toimintakulttuuria. Hankkeessa myös selvitetään siihen ideoitujen demokratiapalveluiden toimintaedellytyksiä sekä hankitaan kokemusta ja palautetta niiden toimivuudesta. Hankkeeseen liittyy myös palvelun tuotantotapojen tarkastelua mm. mahdollisuus hyödyntää nuorten mikroyrityksiä.  Hankkeessa kokeiltavat palvelut ovat kuntalaisen kysy -tilaisuudet, -arkisto ja -chat-palvelu, lainattava keskustelunohjaaja, matalankynnyksen erätaukokoulutus kirjastolla, hakeutuvana palveluna kohdennettu erätaukokoulutus, ideavärkkäämö ja aloitehautomo eri kohteissa mm. nuorisotilassa. Hankkeen omavastuurahoitus kahden vuoden hankeajalta on 5 500 euroa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
  • Jari Hjelm, Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö, jari.hjelm@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Sanasta ihmistä -hankkeen etenemisen ja käynnistyneen kuntalaiskeskustelun sekä jatkohakemuksen hankkeelle tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.