Hyvinvointilautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Toiminnan ja käyttötalouden seuranta

RUSDno-2021-630

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Oheismateriaalina on hyvinvointilautakunnan käyttötalouden toteutuma. Toteumaraportin luvut eivät ole vielä aivan lopullisia.

Hyvinvointijohtaja esittelee hyvinvointitoimialan ajankohtaisia asioita kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi toiminnan katsauksen ja käyttötalouden toteutuman.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.