Hyvinvointilautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Hyvinvointitoimialan hallinnointivastuu vaativan erityisen tuen verkostotoiminnan vakiinnuttamisesta

RUSDno-2021-341

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Kuntastrategiassa ”tavoitteena on kehittää Ruskosta alueellinen osaamis- ja innovaatiokeskittymä ja rohkea palvelukehittämisen edelläkävijä”. Sen mukaan ”ilkeiden ongelmien hoitaminen tulisi olla demokraattisen johtamisen ja poliittisen päätöksenteon keskeistä sisältöä”.

Ruskon kunnan hyvinvointitoimialalle on ehdotettu hallinnointivastuuta vaativan erityisen tuen verkostotoiminnan vakiinnuttamisesta. Kyseessä on Opetushallituksen johtama kehittämistoiminta, jota ollaan vakiinnuttamassa TYKS-erityisvastuualueelle eli Varsinais-Suomeen, Satakuntaan ja Pohjanmaalle. Kehittämistoiminnassa verkostoidaan eri osaajia, jotka voivat toimia koulujen konsultaatiotukena vaativan erityisen tuen tilanteissa.

Hallinnoinnista laaditaan sopimus hallinnoivan kunnan ja Opetushallituksen kesken. Hallinnoija vastaa hankkeen taloudesta ja osatoteuttajien kustannusten jaosta ja laskuttaa toiminnasta syntyneet kulut Opetushallitukselta sopimuksen mukaan. Hallinnoinnista kunta saa sopimuksessa tarkemmin sovitun korvauksen (vähintään 10% toimintakuluista).

Tulevan kehittämistoiminnan mahdollisuuksien näkökulmasta olisi kunnan etu, että em. kaltaiseen kehittämistoimintaan osallistuttaisiin. Hallinnointivastuu ei edellytä kunnan omia taloudellisia lisäresursseja mutta käytännön hallinnointi vaatii toimistotyön resurssia. Hyvinvointijohtaja esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä, että hyvinvointitoimiala ottaa vastuun vaativan erityisen tuen verkostotoiminnan vakiinnuttamisen hallinnoinnista ja valtuuttaa hyvinvointijohtajaa valmistelemaan ja allekirjoittamaan asiaan tarvittavat sopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.