Hyvinvointilautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Nuorisopalvelujen kesäkerhotoiminta

RUSDno-2021-337

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan nuorisopalvelut järjestää kesäkerhon 7.6.–24.6.2021 välisellä ajalla 1. ja 2. luokkalaisille ruskolaisille lapsille. Kesäkerho toteutetaan Ruskotalon ympäristössä lähiliikuntapaikkoja ja luontoa hyödyntäen. Lounas ja välipala tarjoillaan Hiidenvainion koululla.

Hakuaika kerhoon oli 29.3.–25.4.2021 ja siitä tiedotettiin huoltajille Wilmassa, Ruskolaisessa ja kunnan kotisivuilla. Kerhoon on voinut ilmoittautua 1. ja 2. luokkalaiset ruskolaiset lapset. Kerhoon on otettu ilmoittautumisjärjestyksessä maks. 35 lasta.

Kerhoon osallistumista peritään viime vuoden tapaan viikkomaksu eli lapsen voi ilmoittaa kerhoon 1–3 viikoksi. Näin voidaan palvella entistä paremmin perheiden todellista kerhotarvetta. Viikon hinta on 45 euroa ja lyhyempi juhannusviikko 40 euroa. Hinta sisältää toiminnan, retket, ruokailut ja vakuutuksen.

Kesäkerhovastaavana toimii koulunkäyntiohjaaja Kati Eivola, jonka lisäksi kerhossa työskentelee 2–3 palkattua ohjaajaa ja kaksi kunnan kesätyöntekijää.

Kesäkerhotoimintaan haettiin avustusta Lounais-Suomen aluehallintovirastolta 7 000 euroa. Avustusta saatiin vain 1 900 euroa. Hyvinvointitoimialan käyttötaloussuunnitelmassa kesäkerhotoimintaan on varattu toimintakuluihin 9 187 euroa ja toimintatuottoja 3 600 euroa. Avustusmäärärahan ennakoidusta vähenemisestä johtuen kuluvan vuoden kesäkerhotoimintaan saatetaan joutua käyttämään osin muita käyttötalouden menoja suunniteltua enemmän. Nuorisopalvelujen talouden toteumatilanteen kannalta tämä näyttää mahdolliselta. Kesäkerhon budjetti tarkentuu koronatilanteen rajoituksista riippuen vielä lähipäivinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä kesäkerhotoiminnan tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy kerhotoiminnan kulujen kattamisen tarvittaessa muista nuorisopalvelujen käyttötalousmenoista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.