Hyvinvointilautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Osallistuminen lasten ja nuorten painonhallinnan tukemisen ja varhaisen elintapaohjauksen hankehakuun

RUSDno-2021-340

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Turun Ammattikorkeakoulu on valmistellut hankehakemusta THL:n vuoden 2022 terveyden edistämisen määrärahan hakuun (https://thl.fi/fi/-/terveyden-edistamisen-maararahan-vuoden-2022-haku-on-auennut) lasten ja nuorten painonhallinnan tukemiseen ja varhaiseen elintapaohjaukseen. Hankehaku on 17.5.- 18.6.2021. Hankkeen päätavoitteina ovat lasten ja nuorten painonhallinnan sekä elintapavalintojen tukeminen sekä uudenlaisten, vaikuttavien toimintamallien kehittäminen lasten ja nuorten ylipainon ennaltaehkäisemiseen ja varhaiseen puuttumiseen.

Ruskolla viimeisen hyvinvointikertomuksen raportoinnissa lasten ja nuorten ylipaino nousi erityisenä hyvinvoinnin haasteena. Ylipainoisten yläkoululaisten osuus oli lisääntynyt huolestuttavasti (26 %) oli selvästi vertailun korkein tulos. Ylipainon ja lihavuuden yleisyys oli lisääntynyt kaiken ikäisillä lapsilla ja nuorilla, mutta erityisesti 13–16-vuotiailla, joiden keskuudessa tulos ylittänyt koko maan ja maakunnan keskiarvon

Hankehakuun on ennakkotietojen mukaan osallistumassa Turun Ammattikorkeakoulun (hallinnoija) ohella Ruskon kunta, Kaarinan kaupunki ja Liedon kunta sekä MLL ja Sydänliitto. Alustava haettava hankerahoitus on noin 335 000 euroa. Osallistuvat kunnat vastaavat omasta rahoitusosuudesta 10 prosentin osalta (Ruskon osuus enintään 4 500 euroa / 3 vuotta), mikä on erittäin kohtuullinen osuus. Hankehakua varten tarvitaan aiesopimus osallistuvien kuntien ja Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi tulevaan talousarvioon vuodelle 2022 tulee varata tarvittava määrärahavaraus omavastuuosuutta varten, mikäli hankkeelle saadaan rahoitusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy em. hankehakuun osallistumisen, valtuuttaa hyvinvointijohtajaa solmimaan hakuun liittyvät tarvittavat aiesopimukset Turun Ammattikorkeakoulun kanssa ja linjaa, että tulevaan talousarvioon vuodelle 2022 varataan tarvittava määrärahavaraus omavastuuosuutta varten, mikäli hankkeelle saadaan rahoitusta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.