Hyvinvointilautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Toiminnan ja talouden seuranta

RUSDno-2021-336

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Oheismateriaalina on hyvinvointilautakunnan käyttötalouden toteutuma ajalta 1.1.–24.5.2021. Toteumaraportin luvut eivät ole vielä aivan lopullisia. Hyvinvointilautakuntaa koskevina investointiprojekteina (ja niiden projektinumeroina) vuonna 2021 ovat seuraavat:

  • Leikkipaikat (8400)
  • Paasniitun jatko (8410)
  • Kirjastojen muuttaminen omatoimikirjastoiksi (8710)
  • Kirjastojen kalustuksen uusiminen (8712)
  • Ruskon liikuntakeskus (8032)
  • Esteettömyyskartoitukset ja korjaukset (8031)

Hyvinvointijohtaja esittelee hyvinvointipalvelujen ajankohtaisia asioita ja investointiprojektien toiminnan etenemistä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi toiminnan katsauksen ja käyttötalouden sekä investointiprojektien toteutumat.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.