Hyvinvointilautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Toimistotyön resurssikokeilu hyvinvointitoimialalla

RUSDno-2021-338

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointitoimialalla ei ole varattuna omaa toimistotyön resurssia. Kunnan keskushallinnon ei myöskään ole ollut mahdollista vastata hyvinvointitoimialan toimistotyön tarpeisiin riittävällä tavalla. Toimistotyön tarve on vastaavasti kasvanut toimialalla lisääntyneiden viestinnän tehtävien, erilaisten toiminnanohjausjärjestelmien hallinnan, ajanvarauspalvelujen ylläpidon, kehittämishankkeiden hallinnoinnin sekä yleisen hallintotyön vaatimusten lisääntymisen myötä.

Puute aiheuttaa sen, että toimialajohtajan ja kirjasto- ja palvelupäällikön sekä operatiivisten työntekijöiden työaikaa kuluu erilaiseen toimistotyöhön, joka olisi mahdollista järjestää nykyistä tehokkaammin. Ammattimaisen toimistotyön puute myös heikentää asiakaspalvelun laatua sekä lisää riskiä erilaisiin hallinnollisiin virheisiin. Lisäksi mahdollisuudet hakea ulkopuolista kehittämisrahoitusta tai hallinnoida olemassa olevia hankkeita tehokkaasti heikkenevät. 

Hyvinvointitoimialalla onkin syytä hankkia toimistotyöhön joko palkattua työntekijää tai toimistotyön tekemiseen ostopalvelua. Resurssointi tarkoittaa noin 13 500 euron kuluerää. Osa kuluista voidaan todennäköisesti kattaa kehittämistoiminnan resurseilla. Toimialan taloustilanne näyttäisi mahdollistavan kokeilun loppuvuoden ajan. Mikäli taloudellinen tilanne muuttuu, haetaan resurssilisäykseen lisämäärärahaa. Tulevaan talousarvioon tulee kokeilun perusteella tehdä määrärahavaraus toimistotyön resurssia varten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että hyvinvointitoimialan toimistotyöhön resurssoidaan loppuvuodeksi työntekijän palkkaus tai ostopalvelun hankinta, ja linjaa, että toimistotyön resurssointia arvioidaan kokeilun perusteella tulevan vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.