Hyvinvointilautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Viranhaltijapäätökset

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen on 24.5.2021 tehnyt oheismateriaalin mukaisen päätöksen ja Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Jari Hjelm on ajalla 1.5.2021 - 24.5.2021 tehnyt oheismateriaalin mukaiset päätökset.

KuntaL 51 §:
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Mitä I momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:

lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.”

Hyvinvointijohtaja
Talous:
§ 4 Perusavustuksen myöntäminen / Rusko-Päivät, 24.05.2021

Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö
Lupa:
§ 1 Käyttövuoron myöntäminen, 17.05.2021
§ 2 Käyttövuoron myöntäminen, 17.05.2021
§ 3 Käyttövuoron myöntäminen, 17.05.2021
§ 4 Käyttövuoron myöntäminen / Gramofoni, 23.05.2021
§ 6 Käyttövuoron myöntäminen / Santalankulman omakotiyhdistys, 18.05.2021
§ 26 Käyttövuoron myöntäminen / Koskinen ja Viherkoski, 22.05.2021
§ 27 Käyttövuoron myöntäminen / Eläkkeensaajat, 22.05.2021
§ 37 Käyttövuoron myöntäminen / Pyrkivä Gymnastics, 23.05.2021
§ 38 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon naisvoimistelijat, 23.05.2021
§ 39 Käyttövuoron myöntäminen / Raisio-opisto, 23.05.2021
§ 40 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon naisvoimistelijat, 23.05.2021
§ 41 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon naisvoimistelijat, 23.05.2021
§ 42 Käyttövuoron myöntäminen / FC Ruskon Pallo, 23.05.2021
§ 43 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon naisvoimistelijat, 23.05.2021
§ 44 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon naisvoimistelijat, 23.05.2021
§ 45 Käyttövuoron myöntäminen / Pyrkivä Gymnastics, 23.05.2021
§ 46 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon VPK, 23.05.2021
§ 47 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon pallo -67, 23.05.2021
§ 48 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon Yritys, 23.05.2021
§ 49 Käyttövuoron myöntäminen / FC Ruskon Pallo, 23.05.2021
§ 50 Käyttövuoron myöntäminen / Rytmisen voimistelun vanhempainyhdistys, 23.05.2021
§ 51 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon pallo -67, 23.05.2021
§ 52 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon kunta, työkykytoiminta, 23.05.2021
§ 53 Käyttövuoron myöntäminen / Rytmisen voimistelun vanhempainyhdistys, 23.05.2021
§ 54 Käyttövuoron myöntäminen / FC Ruskon Pallo, 23.05.2021
§ 55 Käyttövuoron myöntäminen / FC Ruskon Pallo, 23.05.2021
§ 56 Käyttövuoron myöntäminen / Rytmisen voimistelun vanhempainyhdistys, 23.05.2021
§ 57 Käyttövuoron myöntäminen /, 23.05.2021
§ 58 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon pallo -67, 23.05.2021
§ 59 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon naisvoimistelijat, 23.05.2021
§ 60 Käyttövuoron myöntäminen / FC Ruskon Pallo, 23.05.2021
§ 61 Käyttövuoron myöntäminen / FC Ruskon Pallo, 23.05.2021
§ 62 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon pallo -67, 23.05.2021
§ 63 Käyttövuoron myöntäminen / FC Ruskon Pallo, 23.05.2021
§ 64 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon pallo -67, 23.05.2021
§ 65 Käyttövuoron myöntäminen / Clear, 23.05.2021
§ 66 Käyttövuoron myöntäminen / FC Ruskon Pallo, 23.05.2021
§ 67 Käyttövuoron myöntäminen / Nurminen, 23.05.2021
§ 68 Käyttövuoron myöntäminen / FC Ruskon Pallo, 23.05.2021
§ 69 Käyttövuoron myöntäminen / Rytmisen voimistelun vanhempainyhdistys, 23.05.2021
§ 70 Käyttövuoron myöntäminen / Nurminen, 23.05.2021
§ 71 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon naisvoimistelijat, 23.05.2021
§ 72 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon naisvoimistelijat, 23.05.2021
§ 73 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon naisvoimistelijat, 23.05.2021
§ 74 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon naisvoimistelijat, 23.05.2021
§ 75 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon naisvoimistelijat, 23.05.2021
§ 76 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon naisvoimistelijat, 23.05.2021
§ 77 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon Yritys, 23.05.2021
§ 78 Käyttövuoron myöntäminen / FC Ruskon Pallo, 23.05.2021
§ 79 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon pallo -67, 23.05.2021
§ 80 Käyttövuoron myöntäminen / Team 17, 23.05.2021
§ 81 Käyttövuoron myöntäminen / Raisio-opisto, 23.05.2021
§ 82 Käyttövuoron myöntäminen / Raisio-opisto, 23.05.2021
§ 83 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon naisvoimistelijat, 23.05.2021
§ 84 Käyttövuoron myöntäminen / Vahdon Tuisku, 23.05.2021
§ 85 Käyttövuoron myöntäminen / Raisio-opisto, 23.05.2021
§ 86 Käyttövuoron myöntäminen / Eläkeliiton Vahto-Rusko, 23.05.2021
§ 87 Käyttövuoron myöntäminen / Vahdon Tuisku, 23.05.2021
§ 88 Käyttövuoron myöntäminen / Vahdon Tuisku, 23.05.2021
§ 89 Käyttövuoron myöntäminen / Liikuntapalvelut, 23.05.2021
§ 90 Käyttövuoron myöntäminen / Vahdon Tuisku, 23.05.2021
§ 91 Käyttövuoron myöntäminen / Team 17, 23.05.2021
§ 92 Käyttövuoron myöntäminen / Ruskon naisvoimistelijat, 23.05.2021
§ 93 Käyttövuoron myöntäminen / Vahdon VPK, 23.05.2021
§ 94 Käyttövuoron myöntäminen / Vahdon Tuisku, 23.05.2021
§ 95 Käyttövuoron myöntäminen / Vahdon Tuisku, 23.05.2021
§ 96 Käyttövuoron myöntäminen / Team 17, 23.05.2021
§ 97 Käyttövuoron myöntäminen / Vahdon Tuisku, 23.05.2021
§ 98 Käyttövuoron myöntäminen / Vahdon Tuisku, 23.05.2021
§ 99 Käyttövuoron myöntäminen / Vahdon VPK, 23.05.2021
§ 100 Käyttövuoron myöntäminen / Vahdon Tuisku, 23.05.2021
§ 101 Käyttövuoron myöntäminen / Vahdon Tuisku, 23.05.2021
§ 102 Käyttövuoron myöntäminen / Santalankulman omakotiyhdistys, 24.05.2021
Muut asiat:
§ 36 Itseoikaisu viranhaltijapäätöksiin §28 - §35 / 2021. Kirjoitusvirheen korjaaminen. , 23.05.2021
Talous:
§ 7 Perusavustuksen myöntäminen / Monte Rusko, 21.05.2021
§ 8 Perusavustuksen myöntäminen / Ruskon nuorisoseura, 21.05.2021
§ 9 Perusavustuksen myöntäminen / MLL Rusko, 21.05.2021
§ 10 Perusavustuksen myöntäminen / Partiolippukunta Ruskon-Maunun Partio, 21.05.2021
§ 11 Perusavustuksen myöntäminen / Vahdon Korvenkävijät, 21.05.2021
§ 12 Perusavustuksen myöntäminen / Eläkeliiton Vahto-Rusko, 21.05.2021
§ 13 Perusavustuksen myöntäminen / Vahdon VPK, 21.05.2021
§ 14 Perusavustuksen myöntäminen / Ruskon Eläkkeensaajat, 21.05.2021
§ 15 Perusavustuksen myöntäminen / Ruskon maa- ja kotitalousnaiset, 21.05.2021
§ 16 Perusavustuksen myöntäminen / Vahdon maa- ja kotitalousnaiset, 21.05.2021
§ 17 Perusavustuksen myöntäminen / Vahdon omakotiyhdistys, 21.05.2021
§ 18 Perusavustuksen myöntäminen / FC Ruskon Pallo, 21.05.2021
§ 19 Perusavustuksen myöntäminen / Ruskon naisvoimistelijat, 21.05.2021
§ 20 Perusavustuksen myöntäminen / Ruskon pallo -67, 21.05.2021
§ 21 Perusavustuksen myöntäminen / Vahdon Ratsastajat, 21.05.2021
§ 22 Perusavustuksen myöntäminen / Voimistelu- ja Urheiluseura Vahdon Tuisku, 21.05.2021
§ 23 Perusavustuksen myöntäminen / Rusko-Seura ry, 21.05.2021
§ 24 Perusavustuksen myöntäminen / Vahto-seura, 21.05.2021
§ 25 Perusavustuksen myöntäminen / Lavamäen kyläyhdistys, 21.05.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointijohtajan 24.5.2021 kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikön 1.5.2021 - 24.5.2021 tekemät viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi. Samalla lautakunta toteaa, että se ei käytä em. päätöksiin otto-oikeuttaan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.