Hyvinvointilautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Investointiprojektien seuranta

RUSDno-2021-707

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakuntaa koskevina investointiprojekteina (ja niiden projektinumeroina) vuonna 2021 ovat seuraavat:

  • Leikkipaikat (8400)
  • Paasniitun jatko (8410)
  • Kirjastojen muuttaminen omatoimikirjastoiksi (8710)
  • Kirjastojen kalustuksen uusiminen (8712)
  • Ruskon liikuntakeskus (8032)
  • Esteettömyyskartoitukset ja korjaukset (8031)

Oheismateriaalina on lista hyvinvointilautakuntaa koskevista investointiprojekteista ja niiden toimintasuunnitelmista. Projektien toteutumista esitellään tarkemmin kokouksessa.

Tiivistelmä: Leikkipaikoista Vahdon urheilukentän leikkipuiston kunnostus valmistuu joulukuun aikana. Paasniittuun suunnitelluista kuntoportaista on suoritettu naapurien kuulemiskierros, ja tarvittava jatkoprosessi etenee rakennusvalvonnan kautta. Kirjastojen omatoimihankintoja on tehty ja kalustuksen hankinnat ovat pääosin vastaanotettu. Laukolan luistelukopista on saatu tarjoukset. Esteettömyyskorjauksia on vielä käynnissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointilautakuntaa koskevien investointien päivitetyt toimintasuunnitelmat ja toteutumisen raportin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Investointiprojektin (8410) osalta hyvinvointijohtaja kertoi, että toteutussuunnitelmaa (esim. kuntoportaat) saatetaan joutua muokkaamaan rakennusvalvonnan ohjeistuksen ja kokonaisharkinnan mukaan, kun tiedot loppuvuonna tarkentuvat.