Hyvinvointilautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Päihdekasvatuspalvelujen hankkiminen koulujen käyttöön

RUSDno-2021-710

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Vaikka hyvinvointikertomuksen raportoinnissa esitettyjen kansallisten hyvinvointi-indikaattorien mukaan Ruskolla lasten ja nuorten päihteidenkäyttö on varsin maltillista, Varsinais-Suomen päihdetilannekyselyn tulosten sekä arjesta kantautuneiden havaintojen perusteella päihteidenkäyttö vaikuttaa ruskolaisten lasten ja nuorten keskuudessa lisääntyvän kuten koko maassa. Erityisesti huolta ovat herättäneet nuuskan käyttö sekä kannabiskokeilut.

Ruskolla on vakiintunut tapa pitää päihdekasvatustunteja nuorisopalvelujen toimesta koko 8. luokan ikäluokalle kerran vuodessa. Tämän lisäksi kouluilla on pidetty vanhempainiltatyyppisesti valistustapahtumia vanhemmille. Ruskon lasten ja nuorten kanssa työskentelevien työntekijöiden verkostotapaamisessa keskusteltiin esiin nousseista huolista ja sovittiin jo yhteisiä toimenpiteitä. Yhtenä tällaisena on kunnan ja seurakunnan tapahtumissa ja tiloissa käyttöönotettava tapa puuttua jokaiseen alaikäisen päihteidenkäyttöepäilyyn ja ilmoittaa asiasta huoltajille.

Jatkossa on syytä etsiä vakiintunut ja hyväksi havaittu tapa toteuttaa kunnassa ehkäisevää päihdekasvatusta osana koulujen arkea. Päihdekasvatuspalveluista on pyydetty tarjous, jota esitellään kokouksessa. Perusopetuksen kanssa on sovittu, että ko. koulutuspaketti hankitaan koulujen ja kunnan lasten ja nuorten kanssa työskentelevien työntekijöiden käyttöön. Kokouksessa esitellään päihdekasvatuspalvelujen sisältöä, aikataulua ja hintaa. Hyvinvointitoimialan osalta kustannukset ovat talousarvion toteuman perusteella mahdollista hankkia, vaikka hankinnalle ei ole erikseen varattu määrärahaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä asian tiedokseen ja valtuuttaa hyvinvointijohtajan hankkimaan ko. palvelut.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.