Hyvinvointilautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Toiminnan ja käyttötalouden seuranta

RUSDno-2021-706

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Oheismateriaalina on hyvinvointilautakunnan käyttötalouden toteutuma ajalta 1.1.–2.12.2021. Toteumaraportin luvut eivät ole vielä aivan lopullisia.

Hyvinvointijohtaja esittelee hyvinvointitoimialan ajankohtaisia asioita kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi toiminnan katsauksen ja käyttötalouden toteutuman.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.