Hyvinvointilautakunta, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Vanhus- ja vammaisneuvoston esittäytyminen ja toimintasuunnitelma

RUSDno-2021-704

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Vanhus- ja vammaisneuvosto on järjestäytynyt ja neuvoston uusi puheenjohtaja Katri Alajärvi esittelee kokouksessa vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaa ja toimintasuunnitelmaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelman tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.