Hyvinvointilautakunta, kokous 8.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Hankehaku lainattavan kasvatushaun hankkeeseen

RUSDno-2020-472

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointijohtaja on valmistellut hankehakemuksen Varsin Hyvä -kehittämisyhdistykselle hankkeesta, jolla olisi tarkoitus lisätä ennaltaehkäisevän kasvatuksellisen tuen saatavuutta ja monipuolistaa kunnan hyvinvoinnin edistämisen tehtävää palvelevaa järjestöpohjaista toimintaa. Hankkeen toiminta olisi tarkoitus alkaa loppuvuonna ja jatkua vuoden. Omarahoitusosuuteen on tarpeen varata ainakin hyvinvointitoimialan työntekijöiden työpanosta. Hankesuunnitelmaa esitellään kokouksessa tarkemmin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hankehaun tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.