Hyvinvointilautakunta, kokous 8.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Hyvinvointilautakunnan käyttötalouden seuranta

RUSDno-2020-461

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Oheismateriaalina hyvinvointilautakunnan käyttötalouden toteutuma 8/2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi käyttötalouden toteutuman 8/2020.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.