Hyvinvointilautakunta, kokous 8.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Kirjastopalvelujen yhteiskokoelma, keskitetty hankinta ja kellutus

RUSDno-2020-465

Valmistelija

  • Jari Hjelm, Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö, jari.hjelm@rusko.fi
  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta käsitteli ja linjasi Vahdon lähikirjaston kehittämisperiaatteita kokouksessaan 20.8.2020. Linjauksen mukaan kirjastopalveluissa otetaan käyttöön keskitetty hankinta ja kokoelman kellutus. Lisäksi lähikirjastoresursseja keskitetään lasten- ja nuortenaineistoihin, -palveluihin sekä koulu - kirjastoyhteistyöhön. 

Kirjastoaineiston kellutuksella tarkoitetaan, että aineisto jää siihen toimipisteeseen, johon se on palautettu, kunnes se varataan noudettavaksi muualta. Käytäntö säästää pää- ja lähikirjaston välisissä logistiikkakustannuksissa arviolta 60 ylimääräisen laatikon käsittelyn verran vuosittain. 

Kellutus Ruskon pääkirjaston ja Vahdon lähikirjaston välillä alkaa 12.10.2020. Kellutuksen piiriin kuuluu kaikki muu aineisto paitsi ei-lainattava aineisto sekä sanoma- ja aikakauslehdet. 

Vuoden 2020 loppuun asti saapuva aineisto käsitellään tilatun mukaisesti ja aineisto sijoitetaan kelluvana siihen kokoelmaan, johon se on alun perin tilattu. Kevään 2021 hankinnat tehdään Ruskon pääkirjaston ja Vahdon lähikirjaston yhteiskokoelmaan. Aineisto käsitellään käyttökuntoon pääkirjastolla ja se lasketaan liikkeelle kummastakin toimipisteestä sovitun mukaisesti huomioiden toimipisteiden volyymi ja profilointi.  Pää- ja lähikirjaston nimet muuttuvat toimipisteiksi, kun uusi kirjastojärjestelmä on otettu hyväksytysti käyttöön.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä em. tarkennetut suunnitelmat periaatelinjauksensa mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.