Hyvinvointilautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Hyvinvointilautakunnan jäsenen nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvostoon

RUSDno-2021-545

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön 3 §:n mukaan Ruskon kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen (2 vuotta) vanhus- ja vammaisneuvostoon 8–12 jäsentä sekä valituille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet kunnan eläkeläisyhdistysten, vammaisjärjestöjen ja seurakunnan nimeämistä henkilöistä. Ruskon hyvinvointilautakunta nimeää jäsenistään yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää keskustelun jälkeen nimetä lautakunnan jäsenen ja tälle varajäsenen vanhus- ja vammaisneuvostoon.

Päätös

Lautakunta päätti nimetä Ruskon vanhus- ja vammaisneuvostoon hyvinvointilautakunnan edustajaksi Teiju Tammen ja hänen varajäsenekseen Henri Remanderin.