Hyvinvointilautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja vastuualueiden esittelyt

RUSDno-2021-539

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan hallintosäännön 24 §:n mukaan lautakunnat johtavat ja kehittävät alaistaan toimintaa ja vastaavat palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunnat seuraavat ja arvioivat palvelujen vaikuttavuutta ja varaavat asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunnat edustavat kuntaa ja käyttävät kunnan puhevaltaa toimintaansa kuuluvissa asioissa. Lautakunnat valmistelevat hankintavaltuutensa kunnanhallitukselle.

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on edistää kunnan strategiassa määriteltyjä tavoitteita kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta sekä vastata tehtävistä, mitkä laissa on säädetty kunnan velvollisuudesta edistää asukkaidensa hyvinvointia, mukaan lukien hyvinvointikertomuksen valmistelu ja sitä koskevan seurannan toteuttaminen. Lautakunta arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja palveluiden käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen.

Hyvinvointilautakunnan toimintaan kuuluvat kirjasto- ja kulttuuripalvelut, työväenopisto, nuorisopalvelut, yleiset – sekä terveys- ja erityisliikuntapalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, työhyvinvoinnin kehittäminen, nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan kehittäminen, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa sekä osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen.

Hyvinvointilautakunta päättää 1) toimintansa resurssien hankinnasta, kohdentamisesta ja valvonnasta, ja 2) hyvinvointiryhmän kokoonpanosta.

Kokouksessa hyvinvointitoimialan vastaavat työntekijät eli kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö, nuorisopalvelujen vastaava sekä liikuntapalveluvastaava esittelevät oman vastuualueensa toimintaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi hallintosäännön mukaiset hyvinvointilautakunnan tehtävät ja vastuualueiden esittelyt.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.