Hyvinvointilautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Hyvinvointilautakunnan vuosikello ja syksyn 2021 kokousajankohdat

RUSDno-2021-540

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointijohtaja ja lautakunnan puheenjohtaja ovat keskustelleet syksyn 2021 kokousajankohdista. Ehdotuksena on, että hyvinvointilautakunta kokoontuu seuraavina torstai-iltoina klo 18.00 alkaen: 30.9., 7.10. , 21.10. ,  4.11. ja 9.12.2021, mutta varaa mahdollisuuden muuttaa kokousaikoja lähiaikoina tarkentuvasta talousarvioprosessista riippuen.

Kokouksessa esitellään myös hyvinvointilautakunnan alustava vuosikello, johon on koottu ja päivitetään keskeisimmät toistuvat lautakunnan päätettäväksi tulevat asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää vahvistaa esittelytekstissä mainitut kokousajankohdat sekä lautakunnan alustavan vuosikellon.

Päätös

Lautakunta päätti, että lautakunnan kokouspäiväksi pyritään valitsemaan loppuvuonna 2021 tiistai klo 18.00, vasta toisijaisesti torstai. Täten uudet lautakunnan kokouspäivät ovat 28.9., 5.10., 19.10., 2.11. ja 7.12.2021. Mahdollisista poikkeamista esimerkiksi tarkentuvan talousarvioaikataulun tai kokoustilavarausten esteistä johtuen, voidaan sopia puheenjohtajan ilmoituksella. Lautakunnan vuosikello hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Juha Vuotinen teki vastaehdotuksen, että lautakunnan kokouspäiväksi pyrittäisiin valitsemaan loppuvuonna 2021 tiistai, vasta toisijaisesti torstai. Sami Niemi kannatti vastaehdotusta.

Vastaehdotuksesta järjestettiin äänetys, jossa vastaehdotusta kannattaneet äänestivät jaa, ja alkuperäistä päätösehdotusta kannattaneet ei. Vastaehdotus voitti äänin 6-1. Äänet jakaantuivat seuraavasti: Mari Renberg: ei; Marju Teinikivi: jaa; Henri Remander: jaa; Juha Vuotinen: jaa; Teiju Tammi: jaa; Petteri Viitanen: jaa; Sami Niemi: jaa.