Hyvinvointilautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Kehittämishankkeet ja -rahoitukset vuonna 2021

RUSDno-2021-543

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointitoimiala on hakenut kehittämisrahoitusta vuonna 2020 ja vuoden 2021 alussa useisiin eri hankkeisiin hanketoiminnan kohdistuessa kuluvaan ja tulevaan vuoteen. Oheismateriaalissa on päivitetty lista rahoituspäätöksen saaneista hankkeista sekä hankkeista, joihin rahoitusta on haettu.

Kokouksessa esitellään tarkemmin hankkeiden toimintaa ja rahoitusta ja tarkemmin Lainattavaa kasvatusapua lapsiperheille -hanketta eli ns. Ruskon nanny-palvelua.

Useimmissa hankkeista osana hankkeiden kokonaisrahoitusta edellytetään kunnan omarahoitusosuutta. Kaikkien hankkeiden osalta tähän ei ole ollut mahdollista varautua kuluvan vuoden talousarviota valmisteltaessa. Aiemmin 18.3.2021 § 14 hyvinvointilautakunta valtuutti hyvinvointijohtajan valmistelemaan esityksen mahdollisesta lisämääräraha-anomuksesta hankkeiden omarahoitusosuuksien kattamista varten.

Koska koronapandemia ja sen aiheuttamat rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet poikkeamia hyvinvointitoimialan normaaliin toimintaan ja käyttötalouteen, lisämääräraha-anomusta ei ole vielä tehty. Kokouksessa on tarpeen käydä keskustelua suhteessa käyttötalouden tilanteeseen, missä vaiheessa ja minkä suuruisena omarahoitusosuuden kattamiseksi mahdollinen lisämääräraha-anomus on syytä loppuvuonna hyvinvointilautakunnan aiemman päätöksen mukaisesti tehdä. Samoin on syytä ennakoida kehittämishankkeiden jatkoa osana tulevan talousarvion valmistelua.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä kehittämishankkeet tiedokseen ja käy evästekeskustelun eräiden hankkeiden omarahoitusosuuksien kattamisesta nykyisessä taloustilanteessa sekä hankkeiden jatkosta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Ruskon nanny -hankkeen osalta toivottiin tarkempaa esittelyä seuraavaan kokoukseen, ja hyvinvointijohtaja lupasi kutsua projektikoordinaattorin esittelemään hanketta ja sen tuloksia.