Hyvinvointilautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Osallistuminen Hyvin sanottu - kunnioittavasti keskusteleva Suomi -hankkeeseen

RUSDno-2021-547

Valmistelija

  • Jari Hjelm, Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö, jari.hjelm@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunta on ilmoittautunut mukaan YLE:n Hyvin sanottu – kunnioittavasti keskusteleva Suomi -hankkeeseen. Hanke on viisivuotinen ja siinä pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia sekä luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä. Tavoitteena on myös vahvistaa suomalaisten luottamusta ja ymmärrystä toisiaan kohtaan. Hankekausi on 2021–2026.

Hankkeessa mukana olevat toimijat sitoutuvat omien Hyvin sanottu -hankkeidensa ja -sisältöjensä osalta hankkeen yhteisiin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Lisäksi mukana olevilta odotetaan, että hankkeeseen sopivia tekoja, toimia ja sisältöjä ideoidaan sekä itsenäisesti että mahdollisuuksien mukaan muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeeseen on ilmoittautunut mukaan toimijoita eri sektoreilta: liittoja, järjestöjä, kaupunkeja ja kuntia sekä yrityksiä.

Hankkeen kautta kunnan työntekijöitä ja kunnan muita toimijoita voidaan kouluttaa Erätauko-ohjaajiksi. Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua sekä mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauon avulla voi tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaista keskustelua. Keskustelussa tavoitteena ei ole päästä lopputulokseen, vaan keskustella arkikielisesti, kunnioittaen sekä pyrkien ymmärtämään eri keskustelijoiden näkökulmia.

Erätauko -menetelmää sovelletaan kunnankirjaston Sanasta ihmistä -hankkeessa, jossa keskustellaan rakentavasti yleisön esittämistä aiheista. Keskusteluissa kuullaan asiantuntijoita, asialle omistautuneita harrastajia sekä tavallisia ihmisiä. Sanasta ihmistä -hanke liittyy kirjastolain kunnalle asettamaan tehtävään edistää yhteiskunnallista vuoropuhelua. Tämän toteuttamiseksi kunnankirjasto on hakenut ja saanut rahoitusta Lounais-Suomen Aluehallintovirastolta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää saattaa em. hankkeen ja siihen liittyvän osallistumisen tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.