Hyvinvointilautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Tarkennus projektiavustusten jakoon loppuvuonna 2021

RUSDno-2021-550

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
  • Jari Hjelm, Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö, jari.hjelm@rusko.fi

Perustelut

Projektiavustusten hausta päätettiin hyvinvointilautakunnassa 29.4.2021 § 27 ja haku avattiin yhdistyksille 1.5.2021. Päätöksen ja kunnanhallituksen hyväksymien 29.3.2021 § 68 avustusjärjestelmän periaatteiden mukaan hyvinvointitoimiala voi vuoden aikana tarkentaa projektiavustusten jakoon liittyviä yksityiskohtia.

Projektiavustukset ovat kohdeavustuksia, ja niihin on varattu kuluvan vuoden talousarvioon oma määrärahansa (4 650 euroa). Avustuksia voi hakea avustettavaan toimintaan vapaamuotoisesti määrärahan puitteissa koko vuoden. Avustuspäätökset valmistelevat hyvinvointitoimialan viranhaltijat. Avustuspäätökset päätetään hallintosäännön mukaisesti. Projektiavustuksia ei myönnetä täydentämään perusavustusta.

Projektiavustuksia päätettiin myöntää vuonna 2021 hyvinvointiohjelmasta nouseviin ilmiöiden ratkaisemiseen:

  • Lasten ja nuorten liikkumattomuus ja ylipaino
  • Ikäihmisten yksinäisyys

Projektiavustuksen saaminen rajattiin (hyvinvointilautakunta 29.4.2021 § 27) avustusten jaon alkuvaiheessa yhteen avustukseen (500 euroa) per yhdistys. Kunnanhallituksen hyväksymissä 29.3.2021 § 68 avustusjärjestelmän periaatteissa ko. rajausta ei ole mainittu.

Koska projektiavustuksia ei olla kuluvan vuoden aikana haettu, on tarpeen tarkentaa avustusten jakoon liittyviä seikkoja sekä aktivoida avustuksista tiedottamista. Yhdistyksiltä on saatu palautetta, että ko. avustussumma on suhteellisen pieni uudenlaisen toiminnan käynnistämiseen. Samaan aikaan monenlaiset hyvinvointiin liittyvät haasteet ovat lisääntyneet.

Loppuvuoden 2021 aikana projektiavustuksia on perusteltua voida jakaa yhdistysten hakemusten perusteella em. ilmiöiden ratkaisemisen lisäksi myös muuhun hyvinvoinnin edistämiseen sekä 500 euroa suurempana avustuseränä per yhdistys, mikäli hakemuksessa avustuksen käyttö on asianmukaisesti perusteltu ja muut avustuskriteerit täyttyvät.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää tarkentaa projektiavustusten jakoon liittyvää rajausta esittelytekstissä mainitulla tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.