Hyvinvointilautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Vuoden 2022 talousarvion laadinnan lähtökohdat hyvinvointitoimialalla

RUSDno-2021-544

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointitoimialan kuluvan vuoden talousarviotasoa jouduttiin viime vuoden talousarvion laadinnassa sopeuttamaan noin 8 prosenttia suhteessa edellisen vuoden eli 2020 talousarviotasoon. Sopeuttamisen myötä monia perustoiminnan määrärahoja on pienennetty tai leikattu talousarviosta.

Totutun palvelutason säilyttämiseksi, saati toiminnan kehittämisen mahdollistamiseksi, on tarpeen pohtia kohtuullisia korjauksia ja uusia avauksia toimialan tulevan vuoden talousarvioon. Osa näistä on hyväksytty alustavasti edellisen hyvinvointilautakunnassa 27.5.2021 § 35 ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 17.6.2021 § 68 toimenpide-esityksessä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi koronapandemian aikana ja sen jälkihoidossa https://rusko.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2752021/Toimenpideesitys_lasten_nuorten_ja_lapsi(9291).

Hyvinvointijohtaja esittelee toimialalla tarpeellisiksi todettuja ja kunnan strategian ja ohjelmien mukaisia uusia lisäresurssiehdotuksia, joiden pohjalta lautakunta voi käydä keskustelua ja ohjeistaa käynnistyvää talousarviovalmistelua.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta ottaa kantaa vuoden 2022 talousarvion laadinnan lähtökohtiin ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.