Hyvinvointilautakunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Yhteistyökumppanuuskokeilu frisbeegolfharrastuksen ja Vahdon frisbeegolfradan kehittämisestä ja ylläpidosta

RUSDno-2021-548

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
  • Erkki Korpela, erkki.korpela@rusko.fi

Perustelut

Nousten Frisbeegolf ry on esittänyt Ruskon kunnalle yhteistyökumppanuuden solmimista koskien kunnan frisbeegolfharrastuksen ja Vahdon frisbeegolfradan kehittämistä ja ylläpitoa talkoovoimin. Alueen muissa kunnissa frisbeegolfratojen kehittämisestä ja ylläpidosta on solmittu vastaavia yhteistyösopimuksia.

Johtuen kunnan rajallisista huoltotöiden resursseista Vahdon frisbeegolfrata on viime aikoina paikoin metsittynyt. Pelaajilta on tullut palautetta, että runsasta kasvustoa täynnä olevaa rataa on alettu osin karttaa, koska kiekkoja häviää väylille ja radoilla on hankala liikkua. Myös radan yleisessä siisteydessä on ollut parantamista. Radalle on toivottu lisäksi järjestettyä toimintaa, kilpailuja sekä lajikokeiluja.

Vastaavissa yhteistyökumppanuuksissa kuntien kanssa usein on toimittu niin, että kunta edelleen vastaa ratojen kunnosta ja siihen liittyvistä hankinnoista, ja yhteistyökumppani osallistuu talkootyöllä radan kehittämiseen. Nousten Frisbeegolf ry:llä on tarvittavat välineet metsänhoitoon, osaamista frisbeegolfratojen kunnostamisesta ja ylläpidosta sekä verkostot talkootyön järjestämiseen.

Radan kehittämisen ja ylläpidon ohella ko. yhdistys toteuttaa radalla myös harrastus- ja kilpailutoimintaa. Yhteistyöyhdistys kehittää alueella lajiin tutustuttamista, järjestää tapahtumia ja kilpailuja ja järjestää junioritoimintaa radalla. Yhdistys puuttuu tai ilmoittaa väärinkäytöksistä, ilkivallasta tai korjaustarpeista radalla ja auttaa myös talkootyönä parantamaan ratojen kuntoa ja turvallisuutta, jos tähän tarvetta ilmenee.

Radalla järjestettävästä harrastus- ja kilpailutoiminnasta sovitaan kunnan johdolla vähintään vuosittaisen suunnitelman mukaan etukäteen. Yhteistyökumppanille annetaan hallinnointivastuu kilpailutoiminnan järjestämisestä suunnitelman mukaan. Suunnitelman ulkopuoliset tapahtumat, kilpailut tai ratojen alueella muu tapahtuva toiminta edellyttää hyväksynnän joko suoraan kunnalta tai Nousten Frisbeegolf ry:n kautta kilpailujen päällekkäisyyksien tai liiketoiminnaksi luokiteltavien tapahtumien poissulkemiseksi. Mikäli radalla järjestetään toimintaa, joka edellyttää radan sulkemisen, pyydetään siihen erikseen aina lupa kunnalta.

Ruskon kunnalla on milloin tahansa mahdollisuus päättää yhteistyösuhteesta kirjallisella ilmoituksella. Yhteistyökumppanuus ei edellytä kunnalta erillisiä kuluja tai avustussiirtoja yhdistykselle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää solmia kokeiluna yhteistyökumppanuuden Nousten Frisbeegolf ry:n kanssa frisbeeharrastuksen ja Vahdon frisbeegolfradan kehittämisestä ja ylläpidosta loppuvuoden 2021 ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Nousten Frisbeegolf ry