Keskusvaalilautakunta, kokous 26.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.