Keskusvaalilautakunta, kokous 26.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Ehdotus

Päätetään tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta.

Kunnassa on tällä hetkellä mahdollista allekirjoittaa pöytäkirja sähköisesti. 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjo Konttinen ja Jari Leino.