Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 267 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Kunnanjohtaja saattoi kunnanhallituksen tietoon talous- ja hallintojohtajan virantäyttöprosessin ajankohtaisen tilanteen.