Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden talousarvio v. 2022

RUSDno-2021-616

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus hyväksyi 27.9.2021 kehyksen v. 2022 talousarvion laadinnan pohjaksi. Keskushallinnossa on laadittu vuoden 2022 talousarvioesitys kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden osalta annetun kehyksen pohjalta. Tulosalueita ovat vaalit, tarkastustoimi, yleishallinto, joukkoliikenne, elinkeinotoimi sekä kaavoitus ja maankäyttö. Myös sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys sisältyy tähän kokonaisuuteen. 

Talousarvioesitys on esityslistan oheismateriaalina. Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa.  

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus hyväksyy alaistensa tulosalueiden talousarvioehdotuksen esitetyssä muodossa jatkovalmistelun pohjaksi. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti viime kokouksessaan palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Kokoukseen on kutsuttu Raision sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg selostamaan keskushallinnon talousarvioesitykseen sisältyvää sosiaali- ja terveystoimen talousarviota.  

Oheismateriaalina ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden tehtäväalueiden talousarvioesitykset nykymuodossaan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä alaistensa tulosalueiden talousarvioehdotuksen jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Kunnanhallitus antoi ohjeet alaistensa tulosalueiden talousarvioehdotuksen jatkokäsittelyyn.  Talousarvioehdotusta käsitellään seuraavan kerran 15.11. pidettävässä kokouksessa. 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Raision sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg selosti yhteistoiminta-alueen talousarviota v. 2022. Sandberg poistui kokouksesta selostuksen ja siitä käydyn keskustelun jälkeen.