Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti 6

RUSDno-2021-649

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Esityslistan oheismateriaalina ovat Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen kuukausiraportti 6, maksuerätaulukko sekä työmaatiedotteet. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen kuukausiraportti 6:n tiedoksi. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.