Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 4.11.2021 ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Monika Antikainen ja Suvi Helenius.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.