Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Vahdon lähikirjaston omatoimiprojektin toteuttaminen

RUSDno-2021-636

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi
Jari Hjelm, Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö, jari.hjelm@rusko.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on varannut taloussuunnitelman mukaisesti investointimäärärahan vuosille 2020–2021 kirjastojen omatoimipalvelujen käyttöön ottamiseksi. Omatoimipalvelun mahdollistamiseksi investointimäärärahaa on varattu pääkirjastoa varten 20 000 euroa vuodelle 2020 sekä 12 000 euroa vuodelle 2021. Lähikirjastoon investointimäärärahaa on varattu 20 000 euroa vuodelle 2021. Kunnanvaltuuston päätöksellä omatoimipalvelun investointiprojektia valvoo kunnanhallitus.

Omatoimikirjasto on yleisessä käytössä oleva termi, jolla tarkoitetaan asiakkaan mahdollisuutta käydä kirjastossa ja käyttää osaa palveluista myös silloin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Omatoimipalvelu alkaa olla vakiintunut normaali osa kirjastojen palveluprosessia myös silloinkin, kun henkilökunta on paikalla, sillä omatoimitekniikka tehostaa lainauksen ja palautuksen prosesseja. Omatoimikirjasto ei kuitenkaan ole koskaan täysin omatoiminen; palvelun edellytyksenä on ammattitaitoinen kirjastohenkilökunta, omatoimikäytön mahdollistava itsepalvelutekniikka sekä tekninen valvonta.

Pääkirjastoon omatoimipalveluun tarvittavat keskeiset kirjastotekniikan asennustyöt ja muu aineiston valmistelu tehtiin keväällä 2020, jolloin kirjastot olivat asiakkailta suljettuina koronapandemian vuoksi. Omatoimikirjastopalvelu otettiin käyttöön pääkirjastolla asteittain kesällä 2020. Syksyllä 2021 pääkirjaston omatoimikirjastotekniikkaa vielä investointisuunnitelman mukaisesti täydennetään.

Vahdon lähikirjaston omatoimipalvelun mahdollistavan tekniikan asennus suunniteltiin kevääksi-kesäksi 2021, mutta se on viivästynyt, mm. esteettömyyskartoituksen viivästymisestä johtuen ja koska esteettömyyskorjausten ja omatoimihankkeen toteutusjärjestyksestä ei ole vielä syntynyt selvyyttä. Mikäli omatoimipalvelua koskeva investointihanke halutaan kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti toteuttaa tänä vuonna, on kirjastotekniikka tilattava palvelutuottajalta saatujen tilaustietojen mukaan pikaisesti.

Esteettömyyskoordinaattori on antanut esteettömyystarkastuslausunnon sekä pää- että lähikirjaston tiloista. Lausuntojen mukaan kummassakin toimipisteessä on tehtävä esteettömyyskorjauksia. Esteettömyyskoordinaattorin mukaan tiloilta ei kuitenkaan edellytetä täydellistä esteettömyyttä, eikä se ole rakennusten iän ja muuttuneiden ohjeiden mukaan aina mahdollistakaan, mutta puutteet on tuotava selvästi esiin palvelun verkkosivulla. Pääkirjaston esteettömyyttä ja saavutettavuutta on parannettu vuosina 2020 ja 2021, ja sisäänkäynnin korjaukset saadaan päätökseen loppuvuoden 2021 aikana. Parannuksia on toteutettu esteettömyysinvestointihankkeen (8031) määrärahalla.

Ennakkoarvioiden mukaan Vahdon lähikirjaston esteettömyyskorjaukset muodostuvat rakennuksen iän ja rakennustekniikan vuoksi väistämättä korkeiksi. Keskeisimpänä työnä rakennuksen kuisti olisi uusittava ja ulko-ovi kohotettava asiakastilan tasoon rampilla tai hissillä. Korjaustoimien karkea hinta-arvio on alkaen 50 000 euroa. Taloussuunnitelmaan on vuodelle 2022 varattu esteettömyyskartoituksiin ja korjauksiin yhteensä 40 000 euroa. Esteettömyystyöryhmän alustavien suunnitelmien mukaan määrärahaa tulisi suunnata ensi sijassa terveysaseman esteettömyyskorjauksiin. Määräraha ei myöskään yksinään riittäisi kattamaan lähikirjaston korjauksia. Tästä syystä tulevaan talousarvioon vuodelle 2022 on esitetty 30 000 euron lisämäärärahaa esteettömyyskorjauksiin nimenomaan lähikirjastoon.

Keskeisenä kysymyksenä tässä vaiheessa on ratkaistava, kuinka omatoimipalvelun ja esteettömyyskorjausten suhteen toimitaan Vahdon lähikirjastossa. Koska omatoimipalvelun hankinnat on tehtävä pikaisesti, mikäli ne aiotaan ehtiä hankkia kuluvan vuoden investointimäärärahasta valtuuston päätöksen mukaisesti, on hankintapäätös tehtävä ennen kuin tulevan vuoden investointimäärärahoista esteettömyyskorjauksiin on päätetty. Toisaalta asennustyön aikataulusta johtuen välttämättömät esteettömyyskorjaukset päästään aloittamaan välittömästi vuoden 2022 alusta, mikäli talousarvio sen mahdollistaa.

Esitettävä toteutussuunnitelma olisi, että lähikirjaston omatoimipalvelulaitteistot hankitaan investointisuunnitelman mukaisesti, ja ne asennetaan ja otetaan käyttöön nykyiseen lähikirjastotilaan loppuvuoden 2021 aikana. Välttämättömät esteettömyyskorjaukset aloitetaan mahdollisimman pian, viimeistään alkuvuonna 2022 tiedostaen samalla, että korjauksissa on otettava huomioon lähikirjaston kiinteistön iän ja rakenteen aiheuttamat rajoitukset ja talousarvion mahdollistama taso. Esteettömyyskorjauksia tehdään kirjastossa kohtuullistamisperiaatteen mukaisesti siksi asteittain. Samaan aikaan tiedostetaan, että kunnan alueella on jo yksi pääosin esteetön kirjasto. Ko. toteutussuunnitelmasta on informoitu Ruskon vanhus- ja vammaisneuvostoa sekä alueellista esteettömyyskoordinaattoria.

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että lähikirjaston omatoimipalvelulaitteistot hankitaan investointisuunnitelman mukaisesti, asennetaan ja otetaan käyttöön nykyiseen lähikirjastotilaan loppuvuoden 2021 aikana ja aloitetaan välttämättömät esteettömyyskorjaukset mahdollisimman pian, viimeistään alkuvuonna 2022 tiedostaen samalla, että korjauksissa on otettava kohtuullistamisperiaatteen mukaisesti huomioon lähikirjaston kiinteistön aiheuttamat rajoitukset ja talousarvion mahdollistama taso.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Kunnanvaltuusto on varannut taloussuunnitelman mukaisesti investointimäärärahan vuosille 2020–2021 kirjastojen omatoimipalvelujen käyttöön ottamiseksi. Omatoimipalvelun mahdollistamiseksi investointimäärärahaa on varattu pääkirjastoa varten 20 000 euroa vuodelle 2020 sekä 12 000 euroa vuodelle 2021. Lähikirjastoon investointimäärärahaa on varattu 20 000 euroa vuodelle 2021. Kunnanvaltuuston päätöksellä omatoimipalvelun investointiprojektia valvoo kunnanhallitus.

Omatoimikirjasto on yleisessä käytössä oleva termi, jolla tarkoitetaan asiakkaan mahdollisuutta käydä kirjastossa ja käyttää osaa palveluista myös silloin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Omatoimipalvelu alkaa olla vakiintunut normaali osa kirjastojen palveluprosessia myös silloinkin, kun henkilökunta on paikalla, sillä omatoimitekniikka tehostaa lainauksen ja palautuksen prosesseja. Omatoimikirjasto ei kuitenkaan ole koskaan täysin omatoiminen; palvelun edellytyksenä on ammattitaitoinen kirjastohenkilökunta, omatoimikäytön mahdollistava itsepalvelutekniikka sekä tekninen valvonta.

Pääkirjastoon omatoimipalveluun tarvittavat keskeiset kirjastotekniikan asennustyöt ja muu aineiston valmistelu tehtiin keväällä 2020, jolloin kirjastot olivat asiakkailta suljettuina koronapandemian vuoksi. Omatoimikirjastopalvelu otettiin käyttöön pääkirjastolla asteittain kesällä 2020. Syksyllä 2021 pääkirjaston omatoimikirjastotekniikkaa vielä investointisuunnitelman mukaisesti täydennetään.

Vahdon lähikirjaston omatoimipalvelun mahdollistavan tekniikan asennus suunniteltiin kevääksi-kesäksi 2021, mutta se on viivästynyt, mm. esteettömyyskartoituksen viivästymisestä johtuen ja koska esteettömyyskorjausten ja omatoimihankkeen toteutusjärjestyksestä ei ole vielä syntynyt selvyyttä. Mikäli omatoimipalvelua koskeva investointihanke halutaan kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti toteuttaa tänä vuonna, on kirjastotekniikka tilattava palvelutuottajalta saatujen tilaustietojen mukaan pikaisesti.

Esteettömyyskoordinaattori on antanut esteettömyystarkastuslausunnon sekä pää- että lähikirjaston tiloista. Lausuntojen mukaan kummassakin toimipisteessä on tehtävä esteettömyyskorjauksia. Esteettömyyskoordinaattorin mukaan tiloilta ei kuitenkaan edellytetä täydellistä esteettömyyttä, eikä se ole rakennusten iän ja muuttuneiden ohjeiden mukaan aina mahdollistakaan, mutta puutteet on tuotava selvästi esiin palvelun verkkosivulla. Pääkirjaston esteettömyyttä ja saavutettavuutta on parannettu vuosina 2020 ja 2021, ja sisäänkäynnin korjaukset saadaan päätökseen loppuvuoden 2021 aikana. Parannuksia on toteutettu esteettömyysinvestointihankkeen (8031) määrärahalla.

Ennakkoarvioiden mukaan Vahdon lähikirjaston esteettömyyskorjaukset muodostuvat rakennuksen iän ja rakennustekniikan vuoksi väistämättä korkeiksi. Keskeisimpänä työnä rakennuksen kuisti olisi uusittava ja ulko-ovi kohotettava asiakastilan tasoon rampilla tai hissillä. Korjaustoimien karkea hinta-arvio on alkaen 50 000 euroa. Taloussuunnitelmaan on vuodelle 2022 varattu esteettömyyskartoituksiin ja korjauksiin yhteensä 40 000 euroa. Esteettömyystyöryhmän alustavien suunnitelmien mukaan määrärahaa tulisi suunnata ensi sijassa terveysaseman esteettömyyskorjauksiin. Määräraha ei myöskään yksinään riittäisi kattamaan lähikirjaston korjauksia. Tästä syystä tulevaan talousarvioon vuodelle 2022 on esitetty 30 000 euron lisämäärärahaa esteettömyyskorjauksiin nimenomaan lähikirjastoon.

Keskeisenä kysymyksenä tässä vaiheessa on ratkaistava, kuinka omatoimipalvelun ja esteettömyyskorjausten suhteen toimitaan Vahdon lähikirjastossa. Koska omatoimipalvelun hankinnat on tehtävä pikaisesti, mikäli ne aiotaan ehtiä hankkia kuluvan vuoden investointimäärärahasta valtuuston päätöksen mukaisesti, on hankintapäätös tehtävä ennen kuin tulevan vuoden investointimäärärahoista esteettömyyskorjauksiin on päätetty. Toisaalta asennustyön aikataulusta johtuen välttämättömät esteettömyyskorjaukset päästään aloittamaan välittömästi vuoden 2022 alusta, mikäli talousarvio sen mahdollistaa.

Esitettävä toteutussuunnitelma olisi, että lähikirjaston omatoimipalvelulaitteistot hankitaan investointisuunnitelman mukaisesti, ja ne asennetaan ja otetaan käyttöön nykyiseen lähikirjastotilaan loppuvuoden 2021 aikana. Välttämättömät esteettömyyskorjaukset aloitetaan mahdollisimman pian, viimeistään alkuvuonna 2022 tiedostaen samalla, että korjauksissa on otettava huomioon lähikirjaston kiinteistön iän ja rakenteen aiheuttamat rajoitukset ja talousarvion mahdollistama taso. Esteettömyyskorjauksia tehdään kirjastossa kohtuullistamisperiaatteen mukaisesti siksi asteittain. Samaan aikaan tiedostetaan, että kunnan alueella on jo yksi pääosin esteetön kirjasto. Ko. toteutussuunnitelmasta on informoitu Ruskon vanhus- ja vammaisneuvostoa sekä alueellista esteettömyyskoordinaattoria.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että lähikirjaston omatoimipalvelulaitteistot hankitaan investointisuunnitelman mukaisesti, asennetaan ja otetaan käyttöön nykyiseen lähikirjastotilaan loppuvuoden 2021 aikana ja aloitetaan välttämättömät esteettömyyskorjaukset mahdollisimman pian, viimeistään alkuvuonna 2022 tiedostaen samalla, että korjauksissa on otettava kohtuullistamisperiaatteen mukaisesti huomioon lähikirjaston kiinteistön aiheuttamat rajoitukset ja talousarvion mahdollistama taso.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.