Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen eräiden määrärahojen osalta sekä lisämäärärahaesitys

RUSDno-2021-647

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarviossa on eräitä määrärahoja varattu Yleishallintoon, vaikka ne kohdistuvat kaikille toimialoille. Tällaisia ovat mm. kesätyöntekijöiden palkkausmäärärahat. Määrärahojen oikean kohdentumisen periaatteen mukaisesti rahat tulee kuitenkin osoittaa niille toimialoille, joihin ne kuluvan vuoden aikana ovat kohdistuneet. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan.

Vuoden 2021 aikana on tehty määrärahoja vaativia päätöksiä, joihin ei ole varauduttu talousarviossa. Kustannuksiin on siten osoitettava lisämäärärahoja. Tällaisia ovat olleet mm. soteyhteistoiminta-alueen nykytilaselvityksen teettäminen ja As.Oy Ruskolasta hankitun liikekiinteistön ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarviota muutetaan ja lisämäärärahoja myönnetään seuraavasti:

1. Kesätyömäärärahoista 32 740 euroa Yleishallinnon menokohdalta    Varhaiskasvatukseen  8480 euroa, Hyvinvointipalveluihin 7 400 euroa ja Tilahallinto- ja vuokrauspalveluihin 16 860 euroa. Muutoksilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan.

2. Keväällä 2021 tehdyn Raision ja Ruskon välisen yhteistoiminta-alueen nykytilan selvitykseen Ruskon osuus 7 500 euroa. Lisämääräraha osoitetaan Yleishallintoon.

3. Kesäkuussa 2021 toimitettujen kuntavaalien nettokustannusten ylitykseen Covid19-viruksen johdosta  10 300 euroa. Lisämääräraha osoitetaan Yleishallintoon.

4. Tammikuussa AsOy Ruskolasta hankitun liikekiinteistön (ent.apteekki)  vastike- ja sähkökuluihin vuonna 2021  10 000 euroa. Lisämääräraha osoitetaan Tilahallintoon. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.