Kunnanhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 257 Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta sekä lisämäärärahaesitys

RUS-2021-642

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveyspalveluihin on kunnan talousarviossa kuluvalle vuodelle varattu n. 16,5 miljoonaa euroa. Viimeisimmän ennusteen mukaan määrärahatarve on n. 17,6 miljoonaa euroa. Suurin määrärahan lisätarve on perhepalveluissa, 470 000 euroa. Kokonaisuudessaan sote-palveluihin osoitettuja määrärahoja tulisi korottaa 1 100 000 euroa. Esityslistan oheismateriaalina on tehtäväalueittainen toteumaennuste sote-määrärahojen osalta. 

Tarvittava määrärahalisäys on otettu huomioon kuluvan vuoden talousarvioennusteessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarviota muutetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialueella siten, että lisämääräraha myönnetään sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäväalueille seuraavasti:

210 Aikuissosiaalityö ja psykosos.palvelut     -   80 000

212 Perhepalvelut                                          + 470 000

220 Vammaispalvelut                                     +   90 000

240 Hoito- ja hoivapalvelut                             + 370 000

250 Perusterveydenhuolto                              + 150 000

270 Suun terveydenhuolto                              +   50 000

290 Erikoissairaanhoito                                   +   50 000

Kaikki yhteensä                                             + 1 100 000

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.