Kunnanhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Kunnanhallitus keskusteli avustustenjakojärjestelmän uudistamisesta. Keskusteluun osallistui myös hyvinvointijohtaja Mikko Hulkkonen.

Kunnanjohtaja selosti tilinpäätöksen 2020 valmistelutilannetta.  


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.