Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Kunnanhallitus teki periaatepäätöksen Ruskon nuorisotalon tilojen hyödyntämisestä Ruskon Nuorisoseuran kesäteatteritoimintaan kesällä 2021.  

Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan ja hyvinvointijohtajan vastaamaan valtuutettu Randin kunnanhallitukselle 9.12.2020 osoittamaan kirjeeseen. 

Kunnanhallitus päätti, että uusi järjestöavustusten jakomalli tulee valmistella kunnanhallitukselle helmikuun loppuun mennessä. 

Lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtaja saattoi kunnanhallituksen tietoon seuraavaa:

"Elokuussa 2020 on tietooni saatettu, että hyvinvointilautakunnan jäsen on kokouksessa käyttäytynyt epäasiallisesti lautakunnan esittelijänä toimivaa virkamiestä ja hänen alaistaan kohtaan. Tämän jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja ovat käyneet kyseisen lautakunnan jäsenen kanssa vakavan keskustelun puheena olevasta asiasta. Silloin on myön kuulta mainitun lautakunnan jäsenen oma selvitys tapahtumien kulusta ja taustoista. Seuraavassa lautakunnan kokouksessa kyseinen henkilö on pahoitellut sanomisiaan ja asian oletettiin olevan kunnossa. Syksyn aikana tilanne ei kuitenkaan ole täysin normalisoitunut. Siitä syystä asia tuodaan nyt kunnanhallituksen keskusteltavaksi. "

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti todeta, että kunnan virkamiehiin kohdistuva epäasiallinen käytös ei ole missään olosuhteissa hyväksyttävää. Silloinkin kun käsiteltävään asiaan liittyy tavanomaisena pidettäviä näkemyseroja viranhaltijan ja luottamushenkilön välillä, tulee käyttäytymisen olla asiallista. Kunnanhallitus muistuttaa kyseistä luottamushenkilöä, että kaikkien luottamushenkilöiden tulee käyttäytyä asiallisesti ja kunnioittavasti viranhaltijoita ja toinen toisiaan kohtaan. 

 

Merkittiin, että Ulla Vittasmäki poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn jälkeen klo 21.02.  


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.