Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Kunnanjohtaja Kari Lehtisen vuosiloman osan vahvistaminen

RUSDno-2020-596

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja Kari Lehtinen on toimittanut kunnanhallitukselle vuosilomahakemuksen, jossa hän anoo vuosilomaa ajalle 21.-31.12.2020 ( 7 pvää). Lomaan voidaan käyttää lomavuodelta 2020 pitämättä jääneitä lomapäiviä, joita on yhteensä 23.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hakemuksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Esteellisyys

  • Kari Lehtinen

Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.