Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Lausunto Turun kaupungin rakennusjärjestysehdotuksesta

RUSDno-2020-593

Valmistelija

  • Niko Paloposki, rakennustarkastaja, niko.paloposki@rusko.fi

Perustelut

Turun kaupunki on laatinut uuden rakennusjärjestysehdotuksen. Ehdotuksessa on 9 kohtaa, joissa luvanvaraisuutta on kevennetty tietyin ehdoin. Tiukemmat määräykset koskevat pääasiassa kaupunginosia I-IX. Rakennusjärjestykseen on lisätty mm. laitteiden sijoittamisen ohjaaminen, hulevesien käsittely, tontin vihertehokkuuden määrittäminen ja happamien sulfaattimaiden huomioon ottaminen. Hulevesitulvavaara-alueena on merkitty Ruskon rajaan rajoittuva Raulanojan alue. Tästä on huomautettu Turun yleiskaavan yhteydessä, koska Ruskon kunnan alueella (Lehtolantie-Kaharintie-Pajulehdontie) on tapahtunut Turun kaupunginkin puolelta tulevien hulevesien tulvimista. Määräyksessä on kirjattu, että tulvavaara on huomioitava jatkosuunnittelussa (liite 9).

Turun kaupungin Kaupunkiympäristötoimiala pyytää lausuntoa nähtäväillä olevasta ehdotuksesta. Lausunto tulee jättää 31.12.2020 mennessä Kaupunkiympäristötoimialalle osoitteeseen Turun kaupunki Kaupunkiympäristötoimiala, PL 355, 20101 Turku tai sähköpostilla kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi

Esityslistan oheismateriaalina on Turun kaupungin rakennusjärjestysehdotus 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunnalla ei ole huomautettavaa Turun kaupungin rakennusjärjestysehdotus 2020:stä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.