Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Palvelusetelin käytön laajentaminen yksityiseen perhepäivähoitoon

RUSDno-2020-551

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnassa on otettu käyttöön varhaiskasvatuksen palveluseteli yksityisessä päiväkotihoidossa 1.8.2019. 

Vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä on noussut esille mm. yksityisten perhepäivähoitajien taholta, että kunnassa tulisi selvittää mahdollisuutta laajentaa varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttö myös yksityiseen perhepäivähoitoon. 

Perhepäivähoidon palvelusetelin käyttöönotto edellyttää palvelusetelin sääntökirjan päivittämisen sekä perhepäivähoidon palvelusetelin arvon määrittämisen ja em. hyväksymisen kunnan päätöksenteossa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että varhaiskasvatusjohtaja aloittaa valmistelun yksityisen perhepäivähoidon palvelusetelin käyttöönottoa varten. Valmisteluvaiheessa tehdään yhteistyötä paikallisten yksityisten perhepäivähoitajien kanssa. Varhaiskasvatusjohtaja valmistelee ehdotuksensa palvelusetelin sääntökirjamuutoksista sekä yksityisen perhepäivähoidon palvelusetelin arvosta ja tuo ne opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätettäväksi tammikuussa 2021. Lautakunta lähettää asian kunnanhallitukselle tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.