Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköisesti torstaihin 17.12.2020 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antti Lähteenmäki ja Mikko Toivonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valitiiin Heli Nurmi ja Mikko Toivonen.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.