Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Valtuuston 30.11.2020 pidetyn kokouksen päätösten lainmukaisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

RUSDno-2020-577

Perustelut


 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston 30.11.2020 pitämässä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä ole menneet valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lakien ja asetusten vastaisia, joten päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

1. Ruskon Vihreiden valtuustoryhmän aloite koskien kunnan hakemista Unicefin lapsiystävällinen kunta -malliin seuraavalla hakukerralla, kunnanhallitus päättää lähettää hyvinvointlautakunnan valmisteltavaksi.

2. Ruskon Demarien valtuustoryhmän aloite koskien Vahdontien liikenneturvallisuuden parantamista Ruskon Merttelän alueella, kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

3. Ruskon Demarien valtuustoryhmän aloite koskien koulujen tarvitsemien väistötilojen kartoittamista, kunnanhallitus päättää lähettää opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan valmisteltavaksi.

4. Ruskon Vasemmiston valtuustoryhmän aloite koskien hallintosäännön muuttamista palautteeseen vastaamisen osalta, kunnanhallitus päättää lähettää keskushallinnon valmisteltavaksi. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.