Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Vuokrasopimuksen päättyminen / Ekothermotalot Oy

RUSDno-2019-3

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 6.5.2019 § 91

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Ismo Airinen, puh. 044 4333 520.
Esittelijä: kunnanjohtaja Kari Lehtinen, puh. 044 4333 521.

Ruskon kunnan ja Ekothermotalot Oy:n kesken allekirjoitettiin 23.4.2019 Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevan AP-kortteli Tontti 501/1 (4043 m2) kiinteistötunnus 704-404-4-234 nimistä tilaa koskeva vuokrasopimus. Tontti sijaitsee osoitteessa Santalankulmantie 1.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää vuokrata Ekothermotalot Oy:lle AP-kortteli Tontti 501/1 nimisen tilan Päällistönmäen asemakaava-alueelta ja hyväksyy 23.4.2019 allekirjoitetun vuokrasopimuksen.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

______

Kunnanhallitus 14.12.2020 § 249

Ekothermotalot Oy:n puolesta on Ruskon kunnalle sähköpostitse ilmoitettu, että Ekothermotalot Oy luopuu Santalankulmantie 1-tontista, eli se on vapaasti teillä vuokrattavana tai myytävänä eteenpäin. Tontti on rakentamaton. Tonttiin kohdistuu vuokrasaatavia.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää todeta Ekothermotalot Oy:n ja Ruskon kunnan välisen vuokrasopimuksen päättyneen 30.11.2020.

 

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti todeta, että vuokrasaatavien perintää jatketaan.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.