Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 275 Eron myöntäminen Petteri Viitaselle luottamustoimesta ja henkilön valinta hänen tilalleen

RUSDno-2021-666

Perustelut

Petteri Viitanen on 6.11.2021 lähetetyllä sähköpostilla pyytänyt eroa Ruskon kunnan luottamustoimesta 9.11.2021 alkaen paikkakunnalta poismuuttamisen johdosta. Petteri Viitanen on toiminut Ruskon hyvinvointilautakunnan varsinaisena jäsenenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Petteri Viitaselle myönnetään ero Ruskon hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee jäsenen hyvinvointilautakuntaan Petteri Viitasen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 9.11.2021 lukien.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.