Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 279 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatettiin seuraavat asiat:

- Aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Munittulassa

Tässä yhteydessä kunnanhallitus totesi, että tekniseltä lautakunnalta pyydetään raportti tehdyistä liikenneturvallisuutta edistävistä toimenpiteistä kunnassa.