Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Omakotitontin 536/8 myynti sekä kauppakirjan hyväksyminen

RUSDno-2021-669

Perustelut

Ruskon kunnan sekä Intorakennus Turku Oy:n kesken allekirjoitettiin kauppakirja 8.11.2021, koskien Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa tontti 536/8 -nimistä tilaa (1049 m2), kiinteistötunnus 704-404-5-42, Rekikaari 24  / Jukotie 2, Rusko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunta myy ja luovuttaa Intorakennus Turku Oy:lle asuntotarkoitukseen Ruskon Päällistönmäessä sijaitsevan tontti 536/8-nimisen tilan Rno 5:42, osoitteessa Rekikaari 24  / Jukotie 2, Rusko.

Kunnanhallitus päättää edelleen hyväksyä Ruskon kunnan sekä Intorakennus Turku Oy:n välillä 8.11.2021 allekirjoitetun kauppakirjan. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.