Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 276 Omakotitontin 539/1 myynti sekä kauppakirjan hyväksyminen

RUSDno-2021-665

Perustelut

Ruskon kunnan sekä K.Kari Oy:n kesken allekirjoitettiin kauppakirja 3.11.2021, koskien Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa tontti 539/1 -nimistä tilaa (1422 m2), kiinteistötunnus 704-404-7-32, Jukotie 3, Rusko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunta myy ja luovuttaa K.Kari Oy:lle asuntotarkoitukseen Ruskon Päällistönmäessä sijaitsevan tontti 539/1-nimisen tilan Rno 7:32, osoitteessa Jukotie 3, Rusko.

Kunnanhallitus päättää edelleen hyväksyä Ruskon kunnan sekä K.Kari Oy:n välillä 3.11.2021 allekirjoitetun kauppakirjan. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.