Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 269 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 18.11.2021 ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Virpi Hurula ja Kristiina Kivelä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.