Kunnanhallitus, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Eron myöntäminen Niina Pekkalalle valtuuston 3. varapuheenjohtajan tehtävästä ja henkilön valinta hänen tilalleen

RUSDno-2020-532

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Niina Pekkala on 9.11.2020 lähetetyllä sähköpostiviestillä pyytänyt eroa valtuuston 3. varapuheenjohtajan tehtävästä 1.12.2020 alkaen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

- Niina Pekkalalle myönnetään ero 1.12.2020 lukien valtuuston 3. varapuheenjohtajan tehtävästä

-valtuusto valitsee valtuuston 3. varapuheenjohtajan Niina Pekkalan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.12.2020 lukien. 

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Esteellisyys

  • Niina Pekkala. 

Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.